Voorwaarden

Stichting CROW kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site/dit kennisportaal verstrekte gegevens aanvaarden.

Op iAMPro zijn Voorwaarden de algemene leveringsvoorwaarden van CROW van toepassing.

Content op iAMPro

Verder geldt voor de content op het kennisportaal iAMPro en het aandragen daarvan het volgende:

  • Alle content op iAMPro is vrij beschikbaar.
  • Met het indienen van content geeft de indiener toestemming tot het verspreiden van de content (‘as is’) onder de gebruikers van iAMPro.
  • Wordt content ingediend door een partij niet-zijnde de eigenaar van de content, dan is toestemming van de eigenaar verkregen voor plaatsing op het portaal.
  • Is een partij het niet eens met geplaatste content, dan dient deze partij direct contact op te nemen met CROW.
Scroll naar boven