Rotterdam kijkt 50 jaar vooruit met de bestuursopdracht vervangingsinvesteringen

Assetmanagement gaat nu nog vaak over onderhoud en vervanging op de korte termijn. Ideaal gezien zou het juist over de korte en de lange termijn moeten gaan. Gemeente Rotterdam zet daarin een belangrijke stap, met de bestuursopdracht vervangingsinvesteringen.

Wiebe Oosterhoff, adviseur Stadsbeheer bij gemeente Rotterdam, schreef de nota. ‘We kijken 50 jaar vooruit’. Dat is nieuw voor Stadsbeheer'. Wethouder Wijbenga ontving 8 juni het eerste exemplaar van de nota.‘Als Stadsbeheer schrijven we elke 4 jaar een nota onderhoud kapitaalgoederen die vier jaar vooruitkijkt’, vertelt Wiebe. ‘Maar bij de presentatie in 2019 vroeg het college of het ook mogelijk was om verder vooruit te kijken. Tot dan toe kwamen de grote investeringen in assets zoals voor de Maastunnel nogal ad hoc, terwijl je die natuurlijk wel langer van tevoren kunt voorspellen. En vooruitkijken, plannen en op tijd iets onderhouden of vervangen is meestal goedkoper dan ad hoc problemen oplossen.’

Omslag in denken en werken
‘Voor Rotterdam is zo ver vooruitkijken relatief nieuw. ‘Wij zijn nogal van “gelijk doen”, maar we zien rond stadsbeheer de noodzaak van een lange termijnaanpak. Bovendien vraagt het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) om een andere verantwoording van de kosten voor kapitaalgoederen. Je moet nu in je begroting een duidelijke scheiding maken tussen exploitatiekosten en investeringen. Terecht: zo is helderder wat iets kost en waar je op moet rekenen. Maar dit vraagt wel een omslag in denken en werken. Daar leggen we met de bestuursopdracht vervangingsinvesteringen de basis voor.’

Rust in de begroting
De nieuwe aanpak geeft meer duidelijkheid. ‘We weten nu hoeveel geld we op de lange termijn moeten reserveren voor vervanginsinvesteringeng. Dat geeft rust in de begroting. Het college kan zo een financiële buffer opbouwen, omdat het weet welke investeringen er nog komen. Bovendien kun je beter relevante investeringen aan elkaar koppelen als je vooruitdenkt. We denken dat dat uiteindelijk ook goedkoper is, maar dat moeten we nog uitzoeken. Ook geeft het beter vooruitplannen meer duidelijkheid voor de stad, onze eigen organisatie en externe partijen.’

Assetgroepen met elkaar en met verandertrajecten combineren
‘Assetmanagement gaat nu vaak nog vooral over aparte assets maar moet ideaal gezien ook over combinaties van assets gaan. Dat is ook de volgende stap in de Rotterdamse aanpak van vervangingsinvesteringen, aldus Wiebe. ‘Tot nu rekenden we per assetgroep uit hoeveel onderhoud en vervanging kostten. We gaan nu onderzoeken hoe we assetgroepen kunnen combineren. Bodemdaling heeft onder andere effect op de riolering, op groen en op wegen. Als je dan de ene asset aanpakt, kun je het beste ook de andere asset meenemen. Eind 2020 moet ons advies hierover klaar zijn. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we ‘onze’ vervangingsinvesteringen combineren met grote verandertrajecten, bijvoorbeeld de energietransitie, de klimaatadaptatie en wijkenvernieuwing.’

Lees hier het document Bestuursopdracht vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte

 

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Rotterdam kijkt 50 jaar vooruit met de bestuursopdracht vervangingsinvesteringen

No data found
Scroll naar boven