Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken (Rijkswaterstaat)

De RBK is bedoeld te worden gebruikt bij het beoordelen van de constructieve veiligheid en bruikbaarheid van kunstwerken door middel van berekening en onderzoek, beschrijft de werkwijze voor het beoordelen en legt het te hanteren veiligheidniveau vast.

Download de richtlijn.

De RBK geeft aanvullingen op de landelijke regelgeving en geeft invullingen daar waar landelijke regelgeving hierom vraagt. Daarnaast worden aanwijzingen gegeven voor de berekening zoals voor het zoeken naar een passende schematisering.

Met de RBK beschikt RWS over een richtlijn die aansluit op nieuwe regelgeving die met het Bouwbesluit 2012 van kracht is geworden (de zogenaamde Eurocodes en de NEN8700-8701). Tevens zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van het beoordelen van bestaande constructies opgenomen zoals de resultaten van het onderzoek naar ‘verborgen sterktes van bestaande kunstwerken’ dat is uitgevoerd door InfraQuest. De RBK vervangt de Richtlijn Beoordelen Bestaande Kunstwerken (RBBK) die niet langer geschikt is voor gebruik.
 
De RBK draagt bij aan een uniforme beoordeling van bestaande kunstwerken. Het loopt voor op landelijke regelgeving (de ‘materiaal gebonden delen NEN8702-8703’) die niet voor 2020 zal verschijnen. De richtlijn voorkomt dat door ‘onterecht afkeuren’ onnodig kosten worden gemaakt en verkeershinder wordt veroorzaakt en speelt ook een belangrijke rol in het voorkomen dat RWS veiligheidsrisico’s loopt door ‘onterecht goedkeuren’. Gezien dit belang is de RBK onmiddellijk na vaststelling van kracht.
 
De eerste versie van de RBK is bedoeld voor betonnen bruggen en kan worden voorgeschreven in vraagspecificaties aan ingenieursbureaus, D&C- en DBFM contracten. Op basis van lopende en geplande activiteiten van het Landelijke Taken Programma Kennis en Vernieuwing zal de RBK verder worden uitgebreid naar meer categorie├źn RWS kunstwerken (stalen bruggen en natte kunstwerken). De RBK is bedoeld voor gebruik door IPM-rolhouders (vooral de Technisch Manager), RWS adviseurs en specialisten en daarnaast door medewerkers bij de Opdrachtnemer.Het kader Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken (RBK) bevat richtlijnen en aanvullende eisen voor de beoordeling van bestaande kunstwerken van Rijkswaterstaat.

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken (Rijkswaterstaat)

No data found
┬ę Copyright 2021 iAMPro - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven