Provinciale Generieke Informatie Levering Specificatie (ILS)

Om Asset Management optimaal uit te kunnen voeren gedurende de gehele life-cycle van assets, heeft de Opdrachtgever gedurende de life-cycle steeds actuele, betrouwbare en complete informatie nodig.

14-04-2021: Lees hier over de nieuwe versie Generieke ILS en stappenplan Productspecificaties

(Downloads onder aan de pagina)

Hiervoor dient informatie over assets efficiënt beheerd te worden. Meerdere partijen, zowel intern als extern, zullen informatie uitwisselen tijdens de gehele asset life-cycle.

Wanneer sprake is van aanpassingen aan assets dient revisie-informatie hieromtrent met de Opdrachtgever gedeeld te worden. Om eenduidigheid te bereiken over welke informatie wanneer aangeleverd wordt en aan welke uitgangspunten deze dient te voldoen, is een Informatielevering Specificatie (ILS) opgesteld. De bijbehorende Werkwijzers is opgesteld om gefaseerd op een gecontroleerde manier vanuit een generieke benadering te komen tot een project-specifieke ILS.

De Informatielevering Specificatie (ILS) is een onderdeel van het contract. Hierin is de overdracht van gegevens gespecificeerd tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Met de ILS krijgt de Opdrachtgever de juiste, actuele assetgegevens/-data van objecten van de Opdrachtnemer aangeleverd. Hierdoor kunnen areaalgegevens actueel en op orde worden gehouden.

In de ILS wordt zowel beschreven welke data geleverd dient te worden, als ook hoe frequent de data geleverd dient te worden en de wijze waarop (bijvoorbeeld gestructureerd via open BIM-standaarden) de data geleverd dient te worden. De ILS uniformeert de data uitwisseling tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Door middel van aanvullende eisen en wensen kan voldaan worden aan specifieke projectbehoefte van iedere organisatie.
Een ILS wordt ingezet om informatiebehoefte vanuit zowel project- als beheerperspectief expliciet te maken. De efficiëntie en navolgbaarheid volgen uit het feit dat door het inzetten van een ILS duidelijk is welke informatie op welke wijze wanneer en hoe vaak moet worden aan- en opgeleverd.
 
De ILS zorgt voor:

  • Grip op meerdere leveringsmomenten tussen partijen in de verschillende fasen binnen de (bouw)keten in de Infra-sector;
  • Het borgen van de informatiebehoefte vanuit meerdere perspectieven (Assetmanagement, Systems Engineering en Geografische Informatiesystemen) met grote mate van standaardisering;
  • Een protocol met specificaties voor het aan- en opleveren van digitale gegevens bij projecten en gebiedscontracten.


Informatielevering

In de overeenkomst worden eisen gesteld aan data en kaders en richtlijnen gegeven rondom informatieoverdracht.
In de ILS staan eisen met betrekking tot geodetische werkzaamheden tijdens de realisatie van het Werk én eisen met betrekking tot de levering van gegevens over het areaal, tekeningen en documenten en de uitgevoerde maatregelen ten behoeve van het beheer van het areaal door de Opdrachtgever.
Om de ILS op een juiste wijze toe te passen in een contract geeft het BIM Protocol van het BIM Loket (https://www.bimloket.nl/NationaleModellen-BIM-Protocol-en-Uitvoeringsplan) bepalingen die in het contract worden opgenomen.

In dit hoofdstuk worden de eisen benoemd. Voor uitleg, gebruik en toepassing van deze eisen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 ‘Eisenspecificatie ILS’ van de ‘Werkwijzer Provinciale Generieke ILS’. Specificaties aansluitend op deze eisen worden vermeld in voorgenoemd hoofdstuk 5 van de ‘Werkwijzer Provinciale Generieke’. Dit zijn specificaties die per organisatie verschillend kunnen zijn en zodoende de generieke ILS specifiek maken. Zo sluiten, naast de wettelijke verplichting(en), de data-eisen aan op bijvoorbeeld de specifieke systemen die per organisatie van toepassing.

 

 

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Provinciale Generieke Informatie Levering Specificatie (ILS)

No data found
Scroll naar boven