Beleidsnota over aanleg en onderhoud van provinciale wegen Noord-Brabant

De afgelopen jaren zijn forse investeringen gedaan in de aanleg en verbetering van provinciale infrastructuur met als logisch gevolg een grotere opgave om dit op een duurzame manier te blijven onderhouden.

De Provincie Noord-Brabant heeft een beleidsnota ontwikkeld 'Kwaliteit (onderhoud) Provinciale
Infrastructuur'. De nota omvat de kaders voor aanleg, reconstructie en onderhoud van de provinciale infrastructuur.

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar namelijk in rap tempo op. De speerpunten uit de dialoog over de toekomst van mobiliteit leren dat deze ontwikkelingen ook gevolgen hebben voor de infrastructuur. Hoe houden wij in ons werk rekening met de technologische ontwikkelingen in de wereld van mobiliteit en infrastructuur, zoals de zelfrijdende auto en intelligente wegkantsystemen zoals de i-VRI. Dat vraagt om een overheid die snel, adaptief én samen met die omgeving kan inspelen op deze kansen en ontwikkelingen. Daarnaast zien we een accentverschuiving van aanleg en reconstructie naar onderhoud.

Document

Kwaliteit (onderhoud) Provinciale Infrastructuur - Beleidsnota over aanleg en onderhoud
van provinciale wegen Noord-Brabant

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Beleidsnota over aanleg en onderhoud van provinciale wegen Noord-Brabant

No data found
Scroll naar boven