Over iAMPro

iAMPro staat voor infrastructuur AssetManagement Professional. Het is het kennisportaal voor professionals in het assetmanagement ten behoeve van infrastructurele werken en openbare ruimten. iAMPro brengt deze professionals op interactieve wijze met elkaar in contact en stelt hen in staat assetmanagementvraagstukken versneld op te pakken.

iAMPro is een praktijkgericht kennisportaal. Het iAMPro model is vervolgens een model waarin zes processtappen worden onderscheiden, samen met de kernen 'Mens en organisatie' en 'Data en software'. Gezamenlijk vormen zij 'de roos van iAMPro'. De NEN-ISO 55000 fungeert als leidraad, maar de praktische vertaling is leidend. 

Invalshoeken 
Een belangrijke vraag is hoe assetmanagement kan worden toegepast binnen je eigen werkomgeving. iAMPro is zo opgezet dat het onderwerp assetmanagement vanuit verschillende 'invalshoeken' is te benaderen. Welke invalshoek(en) het interessantst is/zijn voor een gebruiker, hangt af van diens plaats binnen het systeem. De invalshoeken zijn: 

  • Processtappen, bestemd voor de mensen die overzicht willen. Klik op de tab Processtappen en je krijgt een overzicht van de zes processtappen die in iAMPro worden onderscheiden. 
  • Thema’s, bestemd voor mensen die aan een bepaald thema werken. Klik op de tab Thema's en je krijgt een overzicht van de zes managementthema's die in iAMPro worden onderscheiden. 
  • Assetmanagementtaken, bestemd voor mensen die met een specifieke taak zijn belast. Klik op de tab AM-taken en je krijgt een overzicht van vier taken op hoofdlijnen en drie taken die ondersteunend zijn.  
  • ​Domeinen, bestemd voor vakspecialisten binnen een bepaald domein. Klik op de tab Domeinen en je leest hoe assetmanagement van toepassing is binnen de meest voorkomende domeinen in het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur.  

Praktijkvoorbeelden 

iAMPro is opgezet om van elkaar te leren en om kennis te maken en te delen. Het is mogelijk om van elkaar te leren in de community, maar ook door te kijken hoe andere mensen invulling geven aan assetmanagement. Daarom is er een groot aantal praktijkvoorbeelden opgenomen. Deze bestaan uit beleidsnota's, artikelen, presentaties, memo's, tabellen, checklists en instrumenten. Onder het tabblad ‘Over iAMPro’ is te lezen hoe je eigen praktijkvoorbeelden kunt toevoegen.   

Scroll naar boven