Volwassenheidsmodel


Hoever ben je met het invoeren van assetmanagement binnen je organisatie? Hoe geef je antwoord op deze vraag van het management of het bestuur? Weet je als organisatie zelf waar je staat, hoe ver je bent? Waar ben je al goed in en waar valt nog veel te leren? Dit zijn soms lastige vragen om te beantwoorden als overheidsorganisatie. Vreemd als je aan de slag wilt of bent met het invoeren/implementeren van assetmanagement. Wat is dan de volgende stap? Met behulp van een volwassenheidsscan kunnen we inzicht geven in de belangrijkste vraag: Hoever ben je met het werken vanuit het gedachtegoed van assetmanagement, en kan je in de toekomst gaan monitoren hoe de organisatie zich ontwikkelt tot een professionele assetmanagement-organisatie?
 
Met de volwassenheidsscan geven we invulling aan het hart van het model ‘Mens & Organisatie’, en wordt duidelijk hoever een organisatie is met de zes processtappen en met de onderdelen ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Dit kan vervolgens visueel zichtbaar worden gemaakt. In onderstaande figuur een eenvoudig schematische weergave hoe dit op model niveau er uit zou kunnen zien.
 
 
Dit product zal een houvast gaan bieden aan organisatie om te onderzoeken welke stappen zij kunnen zetten om assetmanagement verder te laten landen in een organisatie. Vaak willen provincies en gemeenten beginnen met het implementeren van assetmanagement binnen hun organisatie, ze weten alleen niet waar. Weten waar je staat in het proces is daarmee een eerste stap om vervolgens te kunnen gaan bepalen waar nog aan gewerkt kan worden. Dit project geeft invulling aan die vraag en aan het hart van het iAMPro Assetmanagement Model, ‘Mens & Organisatie’. Assetmanagement is meer dan alleen maar techniek, een overgroot deel ligt bij de mensen in de organisatie.
 
  • Met behulp van dit project willen we het voor provincies en gemeenten gemakkelijker maken om te bepalen hoever men als organisatie is met het invoeren van assetmanagement binnen hun organisatie.
  • Tevens willen we in een later stadium kunnen benchmarken of vergelijken tussen verschillende provincies en gemeenten. Daarmee kunnen we, indien organisaties dat willen, ze met elkaar verbinden. Eén organisatie is bijvoorbeeld al ver met de processtap ‘Beleid en Strategie’ en de ander is al ver met ‘Monitoren en Analyseren’. Zo kunnen de professionals elkaar verder helpen.
Het volwassenheidsmodel is een samenwerking van CROW en RHDHV.
Scroll naar boven