Gaan we assetmanagement gewoon weer beheer en onderhoud noemen?

Ambassadeur

Veel mensen storen zich aan het overmatig gebruik van Engelse woorden in het Nederlands en zien graag dat we meer en vaker gewoon Nederlandse woorden gebruiken in plaats van Engelse terminologie. Zo is onlangs binnen CROW besloten om de nieuwe beheersystematiek voor de openbare ruimte, die momenteel in CROW-verband wordt ontwikkeld, op zijn Nederlands ‘Beheersystematiek openbare ruimte’ te noemen in plaats van ‘Assetbeheersystematiek’ en in de beschrijving daarvan de term assetmanagement zo weinig mogelijk te gebruiken.Ik juich dat zeer toe. Tenslotte is assetmanagement ook niets meer of minder dan ‘beheer’. Toen een aantal jaar geleden het principe van assetmanagement werd ingevoerd, werd weliswaar beweerd dat assetmanagement meer is dan beheer en onderhoud. Maar dat is maar ten dele waar. Belangrijke principes van de systematiek van assetmanagement, zoals LCC en risico-analyse bestonden natuurlijk al lang, zij het dat niet al die aspecten al zo specifiek waren benoemd. LCA en LCC (gaan we dat nu levenscycluskosten (LCK) noemen ?) bestond al lang voor de term assetmanagement in zwang kwam. In de wegbeheersystematiek van 2001 was voor de bepaling van het lange termijnbudget al een budgetbepaling op basis van de levenscyclus opgenomen. En een stukje risico-afweging deed een goede beheerder al lang, zij het vaak onbewust. En zo kan ik nog wel even door gaan wat betreft de principes van assetmanagement. Wat ‘Assetmanagement’ heeft gedaan is al deze zaken benoemen en ze specifiek maken. Maar daarmee blijft het een systematiek voor het beheer van goederen. Niets meer en niets minder.En als dit zo is, waarom zouden we assetmanagement dan ook niet gewoon weer ‘beheer en onderhoud’ noemen?Ik ben benieuwd naar jouw reactie hierop.


Reacties

Ambassadeur
Toch interessant dat er nog steeds een discussie leeft binnen openbare ruimte beherend Nederland of een Engels woord wel of niet gebruikt mag/kan worden. Dat terwijl we in een tijd leven dat mijn kinderen in groep 4 al Engelse les krijgen, we wereldwijd aan elkaar gekoppeld zitten op het web en als je wilt afstuderen dit in de Engelse taal gebeurt. Tsja...

Dan maar ingaan op de vraag of Assetmanagement (of is het Asset management?) meer is dan alleen beheer en onderhoud. Daarbij sluit ik mij aan bij de stelling van de gemeente Rotterdam dat Assetmanagement meer is dan beheer en onderhoud. Het gaat inderdaad over het invulling geven aan je doelstellingen.

Daarbij omvat Assetmanagement niet alleen beheer en onderhoud, maar ook de investeringen. En dat laatste is essentieel naar mijn idee. Daar waar we nu een LCC afweging maken bij een investering, zouden we ook een LCC afweging moeten maken bij ons onderhoudsprogramma. En dat zie ik zelf nog niet vaak gebeuren.

Daarnaast gaan we bij investeringen nog veel te veel uit van een nul-situatie. Dit terwijl veruit het grootste aantal investeringen plaatsvinden op een al bestaand tracé. Of beter gezegd een bestaande asset. Het tekenvel is niet wit zoals we op school leren, maar al volledig ingetekend. Assetmanagement gaat uit van het ingetekende vel en hoe ik dat wat is getekend kan managen om aan mijn doelstellingen te kunnen voldoen. Daarmee gaat het naar mijn idee verder dan beheer en onderhoud.

Ambassadeur
Ik deel je mening niet. Assetmanagement is meer dan het ‘managen van assets’. Het beheren (managen van assets), zeg maar beheren 1.0, is vooral binnen het budget optimaal onderhouden van de assets, waarbij elke vakbeheerder voor zich zelf bedenkt wat ‘optimaal’ is. Assetmanagement is echt meer dan dat.

Assetmanagement stelt het realiseren van de doelstellingen van de asset owner centraal waarbij evenwicht gezocht wordt tussen prestaties, risico’s en kosten. Het is een transparant besluitvormingsproces
Enkele belangrijke onderdelen zijn de line of sight, uitgelijnde processen, lcc denken (denk hierbij ook aan de circulaire economie), juiste competenties voor het uitvoeren van werkzaamheden, een duidelijke rol en verantwoording voor het management, het uitbesteden van werkzaamheden, transparantie, het belang van data enz. Het geheel van deze facetten maakt het anders dan beheren 1.0

Wat voor mij niet wegneemt dat je het beheren kunt noemen. Het is tenslotte je werk op een andere manier doen. In Rotterdam noemen we het Slim Beheer.
Ambassadeur
Ik zie in de vraag een aantal triggers voor mij (trigger is engels woord voor gebeurtenisopstarter :-)).
1 : Titel suggereert dat er minder Engelse woorden gebruikt moeten worden
2 : Assetmanagement is niet veel meer dan beheer en onderhoud.

Op beide stellingen wil ik graag mijn mening geven, zonder inbreuk te willen maken op de mening van de steller.
Het woord Asset Management is inderdaad een Engels woord. En ik vind dat als dat een belemmering is, je dit woord maar niet moet gebruiken. Noem het zoals je het wil noemen. Zelf heb ik jaren last gehad van dit woord, vooral omdat Asset Management direct werd gelinkt aan onderhoud. Hierom heb ik het woord voor een aantal jaren gemeden. Ik citeer graag uit het werk van Shakespeare :
"What’s in a name? That which we call a rose, By any other word would smell as sweet".
Dus noem het zoals je het wil noemen, als je je doelen maar bereikt.

En is Asset Management dan niet meer dan beheer en onderhoud. Ook dat hangt weer af van hoe je beheer en onderhoud definieert. In onze organisatie is beheer en onderhoud vooral een uitvoerend proces. Investeringsbeslissingen vinden plaats in andere processen. Ook beleid wordt ergens anders bepaald. Gelukkig wordt bij ons wel in die gevallen de verbinding gemaakt met beheer en onderhoud en wordt er ook gekeken naar andere interne en externe stakeholders. Het is vooral de holistische benadering die het verschil maakt met het traditionele beheer en onderhoud. En als die benadering bij jullie in het beheer en onderhoudsproces zit, dan mag je Asset management gelijk stellen aan Beheer en onderhoud.
Ambassadeur
Ik vind het net iets te kort door de bocht om te zeggen dat het eigenlijk gewoon beheer van goederen is. Klopt, inspecties deden we al, risicodenken ook al wel, en natuurlijk prijkt overal een prijskaartje aan. De verbinding naar assetmanagement is in mijn beleving dat drie aspecten prestaties, risico''s en levensduurkosten in samenhang bekeken worden. Het gaat om toevoegen van waarde middels de prestaties voor verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en milieu. In afweging van keuzes voor aanleg en onderhoud worden aan verschillende oplossingen de prijskaartjes gehangen en afgezet tegen prestaties en risico''s. Lang niet altijd hoeft het dan zo te zijn dat de goedkoopste oplossing ook de beste keuze is. Door dit met elkaar tegen het licht te houden wordt uiteindelijk de "beste"" keuze gemaakt.
Ambassadeur
Ik ben het ook oneens met deze stelling omdat assetmanagement gaat over de balans tussen inrichting, gebruik en onderhoud. Het gaat om beheer op een regiserende positie in het proces. Het rekenschap geven van de effecten van keuzes op prestaties, kosten en risico''s op de organisatiewaarden. Daarmee wordt beheer een essentiële speler in de continue verbetercylcus. Wat mij betreft is dat "beheer is meer" volgens de principes van de NEN-ISO 55000.
Ja, Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte, daarmee gaan we ons nu zelfbewust onderscheiden van de rest van de wereld (om te beginnen van onze buurlanden), onze unieke manier van het omgaan met de openbare ruimte. Asset management hebben we hier in Nederland, en dan ook nog eens alleen binnen de infrasector, een specifieke lading gegeven, maar is voor Engelstaligen een vergaarbakbegrip dat net zo goed over het beheren van een beleggingsportefeuille of software kan gaan. Ik zou het toejuichen als we, na een decennium van verbeterslagen, onze eigen Nederlandse term weer gaan gebruiken; in de wetenschap en het volste vertrouwen dat niemand binnen ons werkveld nog zou durven om bij Beheer en Onderhoud de rol van de eigenaar van de openbare ruimte, de zichtlijn tussen bedoeling en operatie, de levenskostencyclus en de vervangingsinvesteringen buiten beschouwing te laten.
Scroll naar boven