Transitievisie warmte: concrete plannen richting gasvrij Haarlem

Haarlem heeft besloten waar en hoe de gemeente de komende jaren aan de slag gaat om zoveel mogelijk woningen van het gas richting duurzame verwarming te krijgen.

Met deze plannen wordt, samen met de geplande aardgasvrije nieuwbouw woningen, 25% van Haarlem aardgasvrij in 2030. Ruim 800 Haarlemmers dachten mee met de plannen van de gemeente.

Met de ambitie om in 2040 van het aardgas af te zijn, staat de gemeente voor de grote opgave om de komende twintig jaar circa 76.000 woningen en 11.000 andere gebouwen van het aardgasnet los te koppelen. En dat moet ook, want het klimaatprobleem is urgent. Om het tij te keren, kunnen we niet snel genoeg iets doen. In de wereld. Maar ook in onze gemeente. Daarom heeft Haarlem de klimaatcrisis uitgeroepen en wil Haarlem in 2040 aardgasvrij zijn. De gemeente ziet het als haar plicht om zorg te dragen voor een duurzame, sociale en toekomstbestendige stad en onderneemt snelle en concrete stappen om dit te bereiken.

Lees hier het hele plan.

Scroll naar boven