Slimmer beheer afvalwatersystemen met nieuwe applicatie Pro-Inf

De afdeling Water van de gemeente Rotterdam ontwikkelde de webapplicatie Pro-Inf (Proces Informatie). Pro-Inf meet hoe het afvalwatersysteem functioneert. Daardoor is verbeteren mogelijk: slim beheren dus. Een mooie stap in assetmanagement.

‘Pro-Inf berekent aan de hand van procesdata de prestaties van ons afvalwatersysteem’, vertelt Christian Bouwens, data scientist bij de afdeling Water. ‘Onze procesbeheerders doen elke week een check om te kijken hoe het systeem de afgelopen week gefunctioneerd heeft. Halen we onze doelen of niet? Als er afwijkingen of andere opvallende resultaten zijn, worden de objectbeheerder en accounthouders erbij betrokken. Zo kunnen we bijsturen en verbeteren: slim beheren dus. Daarbij leren we van deze informatie, zodat we ook in de toekomst betere keuzes kunnen maken door risico’s af te wegen. Een mooie stap in assetmanagement. Voordeel is ook dat je met deze applicatie minder kwetsbaar bent als organisatie, omdat je niet meer afhankelijk bent van één specialist. De hele afdeling kan via Pro-Inf met één druk op de knop maatwerkanalyses maken.’


Terabytes aan procesdata

Bouwens legt uit hoe Pro-Inf precies werkt: ‘Pro-Inf verwerkt terabytes aan procesdata en maakt er informatie van over het functioneren van ons afvalwatersysteem. Deze procesdata krijgen we continu binnen via sensoren in en rond de assets van ons afvalwatersysteem, zoals 1.000 gemalen, 2.500 km riolering, 350 km persleidingen, 600 overstorten, 10 waterpleinen en 400 duikers. De verzamelde data komen via koppelingen in Pro-Inf terecht. Pro-Inf laat er berekeningen op los en presenteert de resultaten in een dashboard. Het dashboard is een visuele weergave van het functioneren van het afvalwatersysteem. Via een zogenaamd stoplichtmodel is er op districts- of gebiedsniveau door een kleuraanduiding te zien wat er goed of fout gaat op basis van de geselecteerde kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) en de geselecteerde periode. Door een gekleurd gebied aan te klikken, krijg je de achterliggende informatie te zien. Denk aan grafieken, ontwerpwaardes en andere instellingen.’


Maand- of jaarcheck

‘We kunnen kiezen uit verschillende KPI’s die stroken met onze prestatiedoelstellingen bij de afdeling Water’, vervolgt Bouwens. ‘Bijvoorbeeld: hebben de gemalen goed gefunctioneerd, hoe vaak hebben er overstorten plaatsgevonden en had dit überhaupt mogen gebeuren? Met Pro-Inf kun je ook een maand- of jaarcheck doen, maar dat kost aanzienlijk meer rekentijd omdat er miljoenen waardes verwerkt moeten worden.’


Assetmanagement en slim beheren

Christian Bouwens maakt met Jerôme Schepers en Jeroen Schoester deel uit van het kernteam digitalisering en automatisering. Assetmanager Wim van der Meer heeft de ‘bouwstenen’ voor slim rioolbeheer en diverse KPI’s ontworpen. Met deze ‘bouwstenen’ heeft het team vanaf begin 2018 de basisversie verbeterd naar Pro-Inf 2.0. Deze versie is nu klaar voor gebruik. Bouwens: ‘We blijven werken aan de kwaliteit van de basisdata, dat is een on-going proces. Daarnaast gaan we het verbeteren van de basisdata projectmatig aanpakken; hiermee willen we een grote inhaalslag maken. Pro-Inf werkt dan ook nóg beter: de resultaten zijn immers afhankelijk van die basisdata. Doordat Pro-Inf gekoppeld is aan de basisdata in onze beheerbestanden, komen eventuele nieuwe gebreken in de data direct aan het licht. Zo borgen we dat onze data op orde blijft. Ook dat is assetmanagement en slim beheren.’

 

Scroll naar boven