Risicogestuurd beheer met de bosplantsoen-tool - Gemeente Rotterdam

Met een nieuwe app wordt het risicogestuurd beheer van het Rotterdamse bosplantsoen een stuk gemakkelijker.

Rotterdam telt 4,5 miljoen vierkante meters aan bosplantsoen die in een cyclus van drie jaar worden geschouwd. Collega’s van de gemeente Rotterdam (Stadsbeheer) ontwikkelden een eigen tool waarmee het risicogestuurd beheer van bosplantsoen een stuk gemakkelijker wordt.

Een goed risicogestuurd beheer begint met inzicht in het totale areaal. De online kaart bevat in diverse kaartlagen alle informatie die een beheerder nodig heeft: samenstelling van het groen, conditie van het groen, boomhoogte, zieke en dode bomen, locaties van speelplekken, wandelpaden en doorgaande wegen, maar ook de aanwezigheid van vleermuizen of zeldzame planten en nog door te voeren mutaties. Ook relevante waarnemingen van andere partners worden in het systeem zichtbaar.

 

  • Risicogestuurd

Tijdens de inspectie wordt met kleuren op de kaart de prioriteit van de maatregelen aangegeven. Zo is met het programma in één oogopslag over heel de stad te zien welke delen het eerst moeten worden aangepakt. Het snoeien van laaghangende takken boven paden gaat voor op het snoeien van andere takken, zieke bomen in de nabijheid van speelplekken verdienen extra aandacht en ook het onderhoud van bomen langs wegen die volgens de veiligheidsvoorschriften altijd begaanbaar moeten zijn in geval van calamiteiten krijgt prioriteit. Zo blijft het groen in onze stad veilig en beschikbaar voor iedereen en bijdragen aan een gezonde stad voor de Rotterdammer.

 

  • Vooruitkijken

Op de kaart wordt tot het jaar 2027 zichtbaar welke maatregelen op de planning staan en wanneer. Zo kan ook de communicatie richting bewoners verbeterd worden. Daarnaast is de tool een slimme rekenmeester. Uitrekenen hoeveel vierkante meter al geschouwd is? Inzichtelijk maken welke bosplantsoenvakken over vijf jaar aan de beurt zijn? Of het automatisch optellen van het precieze aantal meters dat door een aannemer moet worden gesnoeid? Het kan allemaal met een druk op de knop.

Foto: John Verkerke, Ronald Loch en Christiaan Wisse, medewerkers Stadsbeheer én bedenkers van de tool: “De nieuwe bosplantsoen-app werkt supersimpel. Dat is echt de kracht ervan. Dankzij de tool blijven we voor het periodiek onderhoud van bosplantsoen ‘in control’, qua veiligheid, financieel én wat de uitvoering betreft.“

Dit bericht is afkomstig van de website van Gemeente Rotterdam.

Scroll naar boven