Rioolbeheer: van buis naar buitenruimte

Oude rioolbuizen eruit, nieuwe erin. Dat was jarenlang hoe rioolbeheer eruitzag. Tegenwoordig wordt er gekeken: Kunnen we het combineren met andere werkzaamheden? Kan het klimaatbestendig? En kunnen we de buitenruimte meteen opknappen?

‘Steden schuilen niet als het regent’ staat in neonletters op het Kleinpolderplein. Maar door de klimaatverandering valt er steeds meer neerslag. Als steden niets doen, zouden de riolen overstromen. Dat leidt tot wateroverlast op straat, met risico’s voor de volksgezondheid. Daarom zoekt Rotterdam andere manieren om met het extra regenwater om te gaan.

 

Waterpleinen

Alleen meer en grotere rioolbuizen aanleggen is niet voldoende, zegt Michel Bunt, adviseur water en riolering. ‘Met het rioleringsplan 2021-25 doen we méér. We richten het buiten zo in dat we neerslag kunnen verwerken zonder overstromingen. We zorgen voor plekken waar het regenwater naartoe kan, zonder wateroverlast. Zoals waterpleinen en groene daken. Rotterdam loopt daarin voorop. Veel buitenlandse delegaties komen hier kennis opdoen.’
 

Beter en groener

Rotterdam heeft nu ongeveer 2500 kilometer rioolbuizen. Dat moet een klimaatbestendig systeem worden waarin verschillende partijen samenwerken, zoals nutsbedrijven, waterschappen, woningcorporaties, bewoners én gemeente. Doel is om het beheer slimmer te maken. Bijvoorbeeld door verschillende werkzaamheden in de ondergrond te combineren, als de straat tóch opengaat. Of door meteen de buitenruimte beter en groener in te richten, als voorbereiding op extreme neerslag.
 

Zelf regenwater opvangen

Ook de hulp van bewoners is nodig, benadrukt Bunt. ‘Ruim 60 procent van het Rotterdamse grondgebied is in handen van particulieren. We redden het dus niet als we alleen het openbaar gebied aanpakken. We vragen bewoners om zelf regenwater op te vangen in hun tuin of op hun dak. Vergroen je tuin zodat neerslag kan afwateren of in de bodem kan zakken.’
 

Regenwater voor toiletgebruik

Een andere uitdaging is om riool- en regenwater gescheiden af te voeren. Deels gebeurt dat al. ‘Afvalwater gaat naar de zuivering. Regenwater willen we zoveel mogelijk lokaal opvangen en hergebruiken voor groenonderhoud of toiletgebruik. Of afvoeren naar de singel en infiltreren in de grond.’ Maar of dat overal kan is de vraag; het is druk in de ondergrond en twee gescheiden buizen nemen veel plek in.

Scroll naar boven