Pak natte infrastructuur aan met assetmanagementprincipes

Het toekomstbestendig maken van de fysieke leefomgeving kan alleen wanneer assetmanagementprincipes ook voor de natte infrastructuur tijdig en systematisch worden ingezet. Dat was de boodschap van CROW-projectmanagers Jos Wessels en Frans Bekhuis tijdens het Nationaal Deltacongres op 12 november.

De verouderde natte infrastructuur stelt ons voor de nodige opgaven. Dit werd duidelijk tijdens een discussie op het Nationaal Deltacongres over de noodzaak het beheer en onderhoud van de natte infrastructuur te integreren in een proces zoals dat voor de droge infrastructuur in gebruik is.
 

Integrale afwegingen

Infrastructuur, en zeker ook natte infrastructuur, dient meerdere functies. De Omgevingswet biedt de mogelijkheden om al die functionaliteiten integraal af te wegen. Het motto van de Omgevingswet is ‘ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit’: het creëren en doelmatig in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. We beschouwen onderwerpen als economische vitaliteit, bereikbaarheid voor mensen en goederen, leefbaarheid voor een toekomstbestendig watersysteem voortaan in samenhang. In de stedelijke omgeving en in de landelijke omgeving.
 
Inmiddels gaat er zoveel geld om in beheer van het bestaande, dat vernieuwing alleen mogelijk wordt door mee te liften met grotere vervangings- en renovatieopgaven. Dit vraagt om voorspelbaarheid op lange termijn, zodat het mogelijk wordt om structurele aanpassingen in openbare ruimte en transportnetwerken te koppelen aan uitgaven voor vervanging. We doen het al, maar er kan en moet nog veel meer.
 

Denk met ons mee

Onze vraag is wie wil meedenken over dit vraagstuk, zodat we tot een aanpak komen waarin ontwikkelde kennis en tools worden geïmplementeerd en openstaande vragen worden geadresseerd en opgelost. We willen dit doen in de CROW-traditie van samenwerking tussen betrokken partijen met oog voor het gemeenschappelijke en maatschappelijke belang gebaseerd op de pijlers van kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisborging.

Belangstelling? Stuur een mail naar Jos.Wessels@crow.nl

Scroll naar boven