Online Event: Assetmanagement voor een veilige en vitale Rotterdamse Delta

Op dinsdag 9 maart 2021 vindt mijn openbare les plaats. Tijdens deze les presenteert Martine van den Boomen haar onderzoeksprogramma voor de komende jaren. Van den Bomen nodigt u van harte uit om de openbare les via een livestream bij te wonen.

Wanneer: 9 maart van 14.00 tot 15.00
Waar: Online
Aanmelden: via deze link

We zijn infrastructuur als vanzelfsprekend gaan ervaren. Maar onze infrastructuur staat onder druk. Veel infrastructuur wordt oud en is aan renovatie of vervanging toe. Klimaatverandering doet er een schep bovenop. De zeespiegel stijgt, de rivieren raken voller, het regent vaker en harder. Tegelijkertijd wordt het heter met langere periodes van droogte en daalt de bodem sneller dan voorheen.
 
Dit doet wat met infrastructuur. De Maeslantkering zal vaker gaan sluiten, dijken zijn straks niet meer hoog genoeg, bruggen lopen vast door extreme hitte, wegen, kademuren en riolering verzakken en ook het spoor ondervindt problemen.
 
Dan zijn er grote transities waar infrastructuurbeheerders middenin zitten zoals digitalisering en de omslag naar een energie-neutrale en circulaire samenleving. Dit alles betekent nogal wat voor het in stand houden en vernieuwen van infrastructuur. Maar ook voor het opleiden van een nieuwe generatie professionals. Met de oude manier van denken en werken gaan we het niet redden. De opgaven waar we voor staan zijn immens.
 
In de openbare les neemt Van den Bomen u mee in deze opgaven. Dat doet zij niet alleen. De Deltacommissaris, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Deltares delen hun visies vanuit de praktijk en wetenschap. Docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam laten met onderzoeksprojecten bij Rijkswaterstaat en de Rotterdamse haven zien hoe het samensmelten van onderzoek, onderwijs en praktijk kansen biedt voor een effectievere besluitvorming over infrastructuur. De nuchtere en openhartige  perspectieven van Martha Poetsma en Jan van Toorenburg tonen waar we vandaan komen.

Scroll naar boven