Nieuwe praktijkvoorbeelden toegevoegd

Er zijn nieuwe praktijkvoorbeelden toegevoegd. Een groot deel daarvan is terug te vinden onder het kopje 'Hulpmiddelen' in de processtappen 'Beleid en Strategie' en 'Beheren en Programmeren'.

Zo zijn in de processtappen 'Beleid en Strategie' en 'Beheren en Programmeren' verschillende voorbeelden m.b.t. het thema risicomanagement opgenomen. Ook zijn daar bijvoorbeeld leidraden, nota's, inspectieformulieren, Strategische Assetmanagement Plannen (SAMP) te vinden. In het nieuwe onderdeel 'Mens en organisatie' zijn onder het kopje 'Hulpmiddelen onder meer interviews terug te vinden.

Scroll naar boven