Derde Gemeentelijke Barometer wederom inspiratiebron

25% van de Nederlandse gemeenten ziet de professionalisering van de beheersorganisatie als meest acute beheeropgave. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Barometer van de Fysieke Leefomgeving van Royal HaskoningDHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In navolging van Rijkswaterstaat, provincies en andere beheerorganisaties gaan steeds meer gemeenten daadwerkelijk aan de slag met de professionalisering van hun beheer. Daarbij vallen de termen ‘assetmanagement’ en ‘NEN-ISO 55000’ steeds v

“Voor CROW is deze barometer een belangrijke informatiebron. Met de resultaten kunnen we kritisch naar onze producten en diensten kijken en bepalen of we op de juiste weg zitten”, aldus Robert Stuurman, hoofd van het kenniscluster Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur van CROW.

 

Aan de slag met professioneel beheer

De gemeenten pakken assetmanagement goed op. Dit blijkt onder meer uit de publicatie van de NEN-ISO 55000 norm en het groeiend aantal opleidingen in de sector. Maar 35% van de gemeenten kent de norm nog niet en daarnaast weet 38% nog niet of ze de norm gaan gebruiken. Dit vraagt om een oproep om de praktische invulling van de NEN-ISO 55000 te bekijken op kennisportaal iAMPro.

 

 

Over de ‘Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving’

De ‘Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving’ is in 2015 voor de derde keer gepubliceerd. Dit brede onderzoek geeft gemeenten inzicht in trends, ontwikkelingen, knelpunten, innovaties en oplossingsrichtingen in de fysieke leefomgeving. De editie van 2015 is onlangs gepresenteerd tijdens het VNG-jaarcongres. De barometer laat in één oogopslag zien wat er op de agenda van de gemeenten staat anno 2015. De barometer is te downloaden via: www.royalhaskoningdhv.com/barometer.

 

Scroll naar boven