De overstap naar Arnhems Assetmanagement

“Arnhem gaat de iAMPro systematiek ook toepassen!” zo verkondigt Hein den Hartog, adviseur beheer bij de gemeente Arnhem vol trots.

Nadat vorig jaar een uitgebreide kennismaking voor alle beheerders met deze materie had plaatsgevonden, is de kogel nu door de kerk. “We gaan een integrale beheersystematiek invoeren voor de gehele openbare ruimte. En we gaan dat voortvarend doen, en de roos van iAMPro is de rode draad.”
 

Hulp bij de roos

De roos, zoals deze genoemd wordt, helpt het werk te structureren en om te beginnen en te groeien in assetmanagement. Veel van de huidige werkzaamheden binnen een (decentrale) overheid passen in het model. Wat betekent dat er al gewerkt wordt conform assetmanagement. De roos zorgt voor een verdere professionaliseringsslag.
 
“De eerste stap is hulp zoeken. We hebben een aantal randvoorwaarden gedefinieerd, met als rode draad dat het een product van onszelf moet zijn en blijven. Om even door te pakken hebben we serieuze hulp nodig. Om dat snel in te kopen hebben we bij onze contactpartners waar we een raamcontract ingenieursdiensten mee hebben een uitvraag gedaan, die uiteindelijk gegund is op basis van het plan van aanpak,” zo vertelt Den Hartog over de vervolgstappen.
 
Het bedrag was daarbij vooraf bepaald. “En we zijn daarbij niet zuinig geweest. Vervolgens is het gegund aan de partij die het meeste aansloot bij onze eisen.”
 

Plannen maken

Deze partij is RHDHV. Zij zijn half september bij de gemeente Arnhem gestart met een kleine bijeenkomst over assetmanagement. “Ondanks de geldende maatregelen toen is het toch gelukt om met ruim 20 personen hier een hele vruchtbare en inspirerende dag van te maken”, vertelt Den Hartog, “Daarbij is die dag een format ontstaan voor de beheerplannen per asset, en voor het strategische beheerplan.”
 
De plannen per asset worden door de beheerders geschreven. Zij hebben hier wekelijks afstemming over. Het strategisch plan wordt daarentegen voor het grootste deel door RHDHV geschreven: “Zij worden wel door tal van mijn Arnhemse collega's gevoed.”
 

En nu doorpakken

Na de startbijeenkomst moet er nu wel doorgepakt worden. Met de huidige maatregelen is dat toch anders, merkt ook Den Hartog. “Helaas gebeurt die wekelijkse afstemming nu in verband met corona in zijn geheel digitaal, maar vooralsnog lijkt dat geen belemmering om een goed product te gaan maken.”
 
De bedoeling is in het eerste kwartaal van 2021 de plannen af te hebben. “Daar gaan nu eerst nog verschillende conceptversies overheen die vervolgens weer integraal afgestemd moeten worden. Het is een proces van schrijven, aanpassen en afstemmen. Maar daarna ligt er wel een integrale eindversie.”
 

Over het iAMPro assetmanagement model

Waar de NEN-ISO 55000 beschrijft wat assetmanagement is, beschrijft het iAMPro Assetmanagementmodel hoe je assetmanagement kunt gebruiken. Het model maakt assetmanagement praktisch. Het iAMPro Assetmanagement Model is jaren terug ontwikkeld door de provincies. Het is een eenvoudige weergave van de processtappen (zoals ‘Beleid en strategie’, ‘Beheren en programmeren’ en ‘Plannen en voorbereiden’) die worden doorlopen bij de (decentrale) overheden. Het model laat zes processtappen zien en in het hart van het model zitten nog twee onderdelen.

Scroll naar boven