Aanleg laatste 25 kilometer duurzame oevers in 2021

Waterschap Zuiderzeeland rondt in 2021 het versneld aanleggen van duurzame oevers af. Het waterschap heeft dan sinds de start in 2017 in totaal ruim 102 kilometer oevers op een duurzame wijze ingericht.

Na de aanleg voldoet Zuiderzeeland eind 2021 aan de aangegane verplichting om voor de Europese Kaderrichtlijn Water langs 40% van de oevers van de tochten in Flevoland duurzame oevers aan te leggen.
 

Duurzame oevers voornamelijk aangelegd in het landelijk/agrarisch gebied

Bij de aanleg van de duurzame oevers wordt de bestaande oeverconstructie opnieuw ingericht met een ruime plasberm (twee meter) aflopend tot een diepte van 40 centimeter. De nieuwe inrichting bevordert de mogelijkheid voor planten en dieren om zich te ontwikkelen, verbetert de waterkwaliteit en de verbreding van het wateroppervlak draagt bij aan het beperken van peilstijgingen bij extreme neerslag. De aanleg van de duurzame oevers is mogelijk gemaakt door de medewerking van aangrenzende agrariërs, natuurbeheerders en overige bewoners. Hiervoor danken we hen hartelijk. 

 

In 2021 leggen we nog eens 25 kilometer duurzame oevers aan

Op dit moment is het waterschap de laatste hand aan het leggen bij de aanleg van de duurzame oevers 2020. In 2020 hebben ze 18 kilometer duurzame oevers aangelegd: 4 kilometer in de Noordoostpolder (Nagelertocht) en 14 kilometer in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (Bijltocht, Neushoorntocht, Houtribtocht, Colijntocht). In 2021 ronden zij de laatste 25 kilometer af: 10 kilometer in de Noordoostpolder (Ramstocht en Kluten- en Klutendwarstocht) en 15 kilometer in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (Zeebies-, Hoekwant-, Zijdenetten-, Lage Knar-, en Horstertocht).

Scroll naar boven