Ambassadeurs

Een ambassadeur is een betrokken professional, die gelooft dat kennisdelen gelijk staat aan samen beter worden en die de ambitie koestert om beheer verder te professionaliseren, samen met anderen die actief met assetmanagement bezig zijn.
 
Meer weten over het ambassadeurschap iAMPro? Lees dan hier wat jij kunt betekenen voor iAMPro.

Benieuwd naar de huidige ambassadeurs iAMPro? Maak hieronder kennis met hen. Wil je na het lezen ook ambassadeur worden in het kader van assetmanagement en iAMPro?
Meld je dan hier aan als ambassadeur.

Ontmoet onze ambassadeursiAMPro_0008_Layer-Comp-9-(1).png
Naam: Marco Berkhout
Organisatie: Provincie Noord-Holland
Omschrijving: Het kennisportaal iAMPro kan overheden en marktpartijen helpen kennis op te doen over hoe op een transparante wijze invulling kan worden geven aan het beheren, onderhouden en bouwen van infrastructuur. Belangrijkste uitgangspunt voor iAMPro is niet zozeer wat er moet gebeuren, maar hoe je het aan kunt pakken. Het proces model binnen iAMPro is gebaseerd op de ISO 55000 en biedt hiervoor een systematisch totaal overzicht.  Door met elkaar kennis te delen kunnen overheid en markt zich snel en efficiënt professionaliseren op het gebied van assetmanagement.

iAMPro_0019_Layer-Comp-20.png
Naam: Donald Bezemer
Organisatie: Don-bureau
Omschrijving: Met enkele zeer enthousiaste partners als Marco Berkhout, Rinus Kuijper, Jeroen van Herwaarden, Peter Vriends en Ton Hesselmans hebben we met elkaar product in ontwikkeling dat kan gaan groeien naar nationale en mogelijk internationale vormen.

iAMPro_0014_Layer-Comp-15.png
Naam: Henri Bijkerk
Organisatie: Provincie Overijssel
Omschrijving: Gebruik maken van iAMPro betekent halen en brengen van kennis, informatie én voorbeelden uit de praktijk op het gebied van het managen van assets én hoe aan alle activiteiten daarbij op samenhangende wijze invulling  kan worden gegeven. In iAMPro komt alles bij elkaar in de hele cirkel van plan, do, check, act oftewel alle activiteiten die voorkomen in de hele levenscyclus van een asset. Het is een platform dat een handreiking geeft om écht aan de slag te kunnen gaan met (onderdelen van) assetmanagement  en zo voor de eigen organisatie structuur en samenhang te brengen in alle activiteiten op gebied van beheer en onderhoud.

iAMPro_0021_Layer-Comp-22.png
Naam: Bouke de Jong
Organisatie: Inter Asset Management
Omschrijving: Als voorstander en uitdrager van het implementeren van Assetmanagement binnen gemeenteland ondersteunen wij graag het iAMPro platform.
Assetmanagement en zo ook iAMPro gaat gemeenten helpen verder te professionaliseren. Het praktisch en op maat toepassen van assetmanagement is waar wij voor staan, iAMPro helpt ons en onze klanten hier goed bij. 

iAMPro_0020_Layer-Comp-21.png
Naam: Brian de Jong
Organisatie: Noorderzijlvest


iAMPro_0007_Layer-Comp-8.png
Naam: Mariët de Ruiter
Organisatie: Provincie Overijssel
Omschrijving: In Overijssel zit ik in het programmateam Assetmanagement. Dit team begeleidt de organisatie en de medewerkers van de eenheid Wegen en Kanalen om te groeien naar een “AM-organisatie”. Ik doe dit vanuit de “verander- en communicatiekant”. Ook wel de “zachte kant” genoemd. Hierbij benaderen we Assetmanagement  als een manier van werken die een verandering verwacht van medewerkers. 


iAMPro_0023_Layer-Comp-24.png
Naam: Arjan Haak
Omschrijving: Het maakt niet uit welke Assets in beheer zijn, de prestatie moet aansluiten bij je doelstellingen en de inspanningen moeten  een efficiënte bijdrage leveren aan de prestatie. Evaluatie, verbeteren, implementeren en een verbeterde prestatie ervaren is de route die in iAMPro aan bod komt. Dit platform is een verrijking voor iedere  eigenaar en beheerder. Gezamenlijk ervaren we steeds vaker een verbeterde prestatie. Ik draag graag bij aan die  verbeterde ervaringen. 


iAMPro_0016_Layer-Comp-17.png
Naam: Hein den Hartog
Organisatie: Gemeente Haarlem
Omschrijving: Zelf ben ik erg betrokken bij de openbare ruimte, dat stukje Nederland dat we allemaal mogen gebruiken, ook van mogen genieten en trots op mogen zijn. Als beheerder schept dat besef ook verplichtingen.


Wim-Koops-(1).jpg
Naam: Wim Koops
Organisatie: Rijkswaterstaat
Omschrijving: Assetmanagement heeft geen nut zonder toepassing in de praktijk. iAmPro deelt deze voorbeelden en ervaringen bruikbaar voor anderen. Op deze wijze gaat Assetmanagement leven. Daarom wil ik bijdragen aan iAmPro. Feitelijk werk ik al heel mijn carrière vanuit Assetmanagement principes. Het bewustzijn hiervan is echter pas ontstaan in 2005 toen we het gingen gebruiken binnen Rijkswaterstaat. Toen zag ik dat Assetmanagement de dingen verbond die voorheen fragmentarisch werden opgepakt. Sinds 2008 ben ik 'Full-time' werkzaam binnen Assetmanagement en adviseer ik over het gehele toepassingsgebied.


iAMPro_0002_Layer-Comp-3.png
Naam: Rinus Kuijper
Organisatie: Provincie Gelderland
Omschrijving: Ons kennisportaal is straks DE plek waar infrabeheerders (markt en overheden) terecht kunnen wanneer ze iets willen weten over assetmanagement. In iAMPro bundelen, borgen en stellen we kennis overzichtelijk beschikbaar. Er wordt meer antwoord gegeven op de vraag HOE je assetmanagement dan WAT assetmanagement is.


iAMPro_0017_Layer-Comp-18.png
​Naam: Frank Maurits
Organisatie: Gemeente Alphen aan de Rijn
Omschrijving: Ik ben nieuwsgierig, eerlijk en open in het samen bereiken van duurzame doelen in de openbare ruimte. Assetmanagement (ISO 55000) geeft organisaties handvatten om helder inzicht te creëren. We sturen transparant op de doelen van de organisatie en presenteren onze resultaten helder aan de klant. Samen van eiland naar 'wijland'!


AvatarMan-(6).png
Naam: ​Simon MegensKasper-Nipius-2.png
Naam: Kasper Nipius
Organisatie: Afdelingshoofd Onderhoud & Techniek bij Waterschap Brabantse Delta
Omschrijving: Wat is het mooi om te werken aan een duurzame en prettige leefomgeving, die bovendien veilig en gezond is en droog blijft. Daarvoor is veel slimme techniek en mensbrein nodig. Mijn bedrijfskundige en mensgerichte insteek dragen bij aan het mobiliseren, ontwikkelen en beschikbaar houden van technisch vernuft en passende vaardigheden. "Samen kom je verder." Ik heb ervaring opgedaan in de aannemerij, de zorgsector en bij de overheid. Informatiemanagement wordt steeds belangrijker. Naast mijn werk, wil ik bestuurlijk actief zijn om ook op die manier een steentje bij te dragen.

Esther-(1).jpg
Naam: Esther Philipsen
Organisatie: Gemeente Rotterdam
Omschrijving:Onze ambitie is niet mis: heel beherend Nederland 'over op assetmanagement'. Via het programma Assetmanagement Rotterdam bouw ik graag mee aan deze missie. Een grote verandering in kleine stappen. Stappen ook die vaak onzichtbaar blijven voor collega's, en nog vaker voor vakgenoten elders in het land. Daarom ben ik blij met een kennisportaal als iAMPro. Hoe maken we de slimme dingen die we in de buitenruimte verzinnen zichtbaar? Hoe maken we van kennisdelen onze tweede natuur? Hoe zorg je ervoor dat veranderingen zich verder verspreiden binnen een organisatie? Hoe kun je houding en gedrag van professionals beïnvloeden? Superinteressant. Schouders eronder en samen pionieren, daar hou ik van. Want iedere stap die we zetten is er een. Laten we assetmanagement in Nederland een stap verder helpen en bewijzen dat beheer wel degelijk 'sexy' is. En als we er dan en passant ook nog voor kunnen zorgen dat jongeren zich interesseren voor onze tak van sport, dan zijn we er helemaal!
 

NR2.jpg
Naam: Niels Reyngoud
Organisatie: Provincie Gelderland
Omschrijving: Bij de Provincie Gelderland ben ik samen met een programmateam verantwoordelijk voor de implementatie van assetmanagement binnen de organisatie. Daarnaast houd ik me bezig met het aanjagen van ontwikkelingen op het gebied van Bouwwerk Informatie Management (BIM). Leren van andere organisaties, en zelf kennis uitdragen, helpt hier enorm bij. iAmPro is een prachtig platform dat voor dit doel kan worden ingezet.

iAMPro_0012_Layer-Comp-13.png
Naam: Jelle Ringers
Organisatie: Gemeente Amsterdam
Omschrijving: In mijn functie als beleidsadviseur assetmanagement wil ik graag vooruit kunnen kijken. Welke keuzes maak je vandaag welke niet alleen nu maar juist ook in de toekomst van waarde zijn. Vanuit het vakgebied beheer weten we hoe assets optimaal in stand te houden, maar dragen de gemaakte keuzes wel altijd bij aan de gestelde doelen en het (grotere) geheel? Om daartoe te komen is het van belang om samen te werken en kennis te delen.
De iAMPro-community is een mooi initiatief om ervaringen en kennis te bundelen en te delen.
 

AvatarMan-(4).png
Naam: Theo Santegoets
Organisatie: Gemeente Dordrecht


iAMPro_0011_Layer-Comp-12.png
Naam: Justin Sap
Organisatie: Witteveen+Bos

JasperSchavemaker-(1).png
Naam: Jasper Schavemaker
Organisatie: Rijkswaterstaat
Omschrijving: “De laatste 10 jaar werk ik aan assetmanagement bij Rijkswaterstaat. Eerst vanuit de projecten aan onze infrastructuur als technisch manager, nu vanuit de landelijke adviesdienst Water Verkeer en Leefomgeving van RWS. iAMPro helpt mij om onze kennis te ontsluiten, en vooral ook om kennis en ervaring van anderen op te halen. Ook voor mijn collega’s bij RWS is het waardevol om met mede-beheerders dit kennisplatform voor assetmanagement te hebben. Het mooie van assetmanagement vind ik de brede mogelijkheden: van risico-analyses en LCC tot organisatorische vraagstukken in de Line of Sight en toekomstverkenningen.”


iAMPro_0005_Layer-Comp-6.png
Naam: Piet Smid
Organisatie: Gemeente Súdwest-Fryslân
Omschrijving: Ik vind het leuk om samen met een groep mensen een gemeenschapelijk doel te bereiken. Assetmanagement is voor mij integraal denken en samenwerken met meerdere partijen. Niets is leuker dan door elkaar aan te vullen tot een resultaat te komen.


iAMPro_0010_Layer-Comp-11.png
Naam: Klaas Snoeij
Organisatie: Gemeente Rotterdam
Omschrijving: Bij de gemeente Rotterdam hou ik me bezig met de ontwikkeling en implementatie van assetmanagement voor de openbare ruimte. Ik doe dit samen met twee collega's.


AvatarVrouw-(1).png
Naam: Marieke van Bemden


iAMPro_0000_Layer-Comp-1.png
Naam: Toine van Dartel
Organisatie: Waterschap de Dommel
Omschrijving: Als procesmanager onderhoud van Waterschap de Dommel ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud aan de rioolwaterzuiveringen, slibverwerkingsinstallaties, transportstelsels en peilregulerende kunstwerken. Dit doe ik door de medewerkers uit te dagen om prestaties te halen in de omgeving waarin we werken.


Lennert.jpg
Naam: Lennert van Dien
Organisatie: Gemeente Utrecht
Omschrijving: “Samen met mijn collega’s ben ik al bijna 10 jaar aan de slag om de openbare ruimte beter te maken. Ik heb zelf o.a. bij mogen dragen aan mooie theoretische producten zoals het iAMPro Assetmanagementmodel en de Beheersystematiek Openbare Ruimte. Ik ben vooral op zoek naar mogelijkheden om overheden te helpen om de theorie praktisch toe te passen. Persoonlijk ben ik zeer geïnteresseerd in beheerkosten; verduurzaming en competentieontwikkeling voor Assetmanagement organisaties”


iAMPro_0001_Layer-Comp-2.png
Naam: Theus van den Broek
Organisatie: Antea Group
Omschrijving: ‘Logic gets you from A to B, imagination brings you everywhere’


iAMPro_0009_Layer-Comp-10.png
Naam: Luut van Hoogevest
Organisatie: Sweco NederlandAvatarMan-(2).png
Naam: Wouter van Vuuren
Organisatie: Waterschap Rivierenland
Omschrijving: Omdat ik geloof in assetmanagement lever ik graag een bijdrage aan iAMPro. Assetmanagement maakt besluitvorming meer integraal en expliciet. Het leven bestaat voor een groot deel uit het maken van keuzen en het ondervinden van de consequenties daarvan. In de kern gaat ook assetmanagement om het maken van de juiste keuzen i.r.t. infrastructuur zodat we de juiste waarde leveren voor onze belanghebbenden. Om dit concreet te maken en toe te passen helpt iAMPro door het ontsluiten van kennis en ervaring van deze filosofie. Binnen waterschap Rivierenland werken we steeds meer vanuit het assetmanagement principes. Als adviseur help ik de organisatie al verschillende jaren in deze ontwikkeling welke ons helpt bij een kosteneffectieve uitvoering van onze taken.


marcel1-(1).jpg
Naam: Marcel van Zutphen
Organisatie: Waterschap Vechtstromen
Omschrijving: Goede dingen doen en/of maken dat doe je samen. Ik geloof sterk
in de kracht van samenwerken en netwerken. Ik heb daar al vele goede voorbeelden van gezien. iAMPro doet in de basis hetzelfde als we het portaal ook voeden met de goede dingen. Om dit te onderstrepen ben ik ambassadeur van iAMPro geworden.AvatarMan-(2).png
Naam: Jeroen Verhoef
Organisatie: Arcadis Nederland B.V.iAMPro_0018_Layer-Comp-19.png
Naam: Eric Voost
Organisatie: Waternet


iAMPro_0006_Layer-Comp-7.png
Naam: Mark Zandvoort
Organisatie: Tauw
Omschrijving: Assetmanagement vraagt van ons dat we integraal kijken naar infrastructuur in onze leefomgeving. Daar werk ik graag aan omdat veel van de grote opgaven voor onze samenleving alleen met de juiste inrichting en goed onderhoud van assets opgepakt kunnen worden. Bij Tauw adviseren we over het brede werkveld van assetmanagement en aanverwante vraagstukken. In mijn werk tussen kennis en praktijk probeer ik vooral de vervangingsopgave die op ons afkomt systematisch te doordenken en daar goede nieuwe methoden voor te ontwikkelen. iAMPro levert daarvoor een fantastisch netwerk en brengt inhoudelijke expertise en persoonlijke ervaringen met assetmanagement samen.
 
Scroll naar boven