Assetmanagement en circulair werken, welke verbanden zijn er?

Zie achtergrondinformatie: https://bit.ly/2Wh5g4x

Reacties

Ambassadeur
Hoi Barbara, assetmanagement draait om Plan-Do-Check-Act en is dus per definitie circulair. De kunst is om beleidsmatig al te kiezen voor duurzaam/herbruikbaar materiaal waarbij product devaluatie zoveel mogelijk wordt vermeden. Door de hele keten in beschouwing te nemen en lifecycle costing op maatschappelijke waarden als uitgangspunt te hanteren zullen de juiste keuzes kunnen worden voorgelegd aan de eigenaar/opdrachtgever ''asset owner''.
Circulair is een andere manier van inrichten van het grondstoffengebruik, Assetmanagement is een manier om invulling te geven aan investeringen, beheer en onderhoud om efficiënt de gestelde doelstellingen in te vullen. Een circulair product heeft daarmee een andere grondstoffensamenstelling en is na zijn levensduur weer als nieuwe grondstof te gebruiken. Neem als voorbeeld een betonnen rioolbuis. Dit blijft eenzelfde product, alleen is er nagedacht over de grondstoffenstroom met gebruik van de R-ladder. Een assetmanager kan nog steeds een betonnen rioolbuis aanleggen, beheren en onderhouden op dezelfde manier. De buis, functie en mogelijk zelfs het materiaal en ontwerp zijn hetzelfde, maar de grondstoffen zijn niet meer potentieel afval, maar blijvende grondstoffen. Nu en in de toekomst. Duurzaamheid kan een plaats innemen in binnen het afwegingskader van een assetmanager. De assetmanger kan ook circulair inkopen, maar de beheersystematiek verandert volgens mij niet.
Terug naar 'Forum'
Submenu openen

Assetmanagement en circulair werken, welke verbanden zijn er?

No data found
Scroll naar boven