Waardecreatie

ISO 55000 definieert assetmanagement als ‘gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets’. Als een object of systeem wordt gebruikt, heeft het waarde. Wordt het niet gebruikt, dan is het 'waarde-loos'. Een brug kan in prima staat verkeren, maar als hij geen verbindende functie vervult, heeft hij geen functionele waarde in het wegennet.

De bekendste waarde is economische waarde. Als deze de boventoon voert, is assetmanagement een middel om zo veel mogelijk economische waarde te creëren. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat wegen en bruggen niet onverwachts uitvallen, blijft het goederentransport in beweging en dat is goed voor de economie.  

Behalve economische waarde, kan een object ook esthetische, landschappelijke, politieke of symbolische waarde hebben. Zo zijn dijken belangrijk om het land tegen het water te beschermen. Daarmee hebben ze een economische waarde. Als een dijk deze functie niet meer vervult, is die echter niet meteen waardeloos. Vanuit een landschappelijke of culturele waarde kan er toch voor gekozen worden om de dijk te handhaven. Uit de organisatiewaarden kan worden afgeleid wat een organisatie belangrijk vindt.

Assetmanagement gaat om het creëren van waarde. Dat werkt zo motiverend, dat verschillende disciplines op de werkvloer elkaar makkelijker weten te vinden om samen te werken. Het resultaat bestaat uit tevreden gebruikers, omdat het beheer inspeelt op behoeften. Het leidt ook tot enthousiasme op de werkvloer, omdat samen werken aan een betere openbare ruimte meer voldoening geeft dan uitsluitend sturen op geld. De afgeleide kan kostenefficiëntie zijn. Door te sturen op waarde, maakt een bestuurder namelijk duidelijk wat belangrijk is en waar hij geld voor over heeft. Voor een beheerder wordt zo duidelijk of hij de juiste dingen aan het doen is. Alles wat geen waarde toevoegt, kan achterwege blijven.  

Animatie

Dit filmpje maakt duidelijk hoe de waardecreatie op ketenniveau in zijn werk gaat:

 

 

 

Scroll naar boven