Plan-Do-Check-Act

Een assetmanagementsysteem is een 'lerend systeem'. Terwijl het beheer wordt geoptimaliseerd, wordt ook ingespeeld op veranderingen in de strategische doelen, de arealen, de organisatie, de beschikbare technieken en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is een continu verbeterings- en aanpassingsproces.

Cirkel van Deming

De basis voor het leren is de Cirkel van Deming, ook bekend als plan-do-check-act (PDCA). Deze cirkel is in de processtappen van het assetmanagementsysteem ingebouwd (zie het beeldmerk van iAMPro).

  • Bij ‘Plan’ zeg je wat je wilt gaan doen.
  • Bij ‘Do’ doe je wat je hebt gezegd.
  • Bij ‘Check’ kijk je kritisch naar wat je hebt gedaan
  • Bij ‘Act’ verander je wat je doet als uit de 'Check' blijkt dat dat nodig is. 

am-rozet.jpg

Deze manier van werken zorgt ervoor dat taken goed worden uitgevoerd. Daarnaast is het essentieel dat de goede taken worden uitgevoed. Om dit te bevorderen, vindt de verbetercyclus plaats op alle niveaus en binnen alle processtappen. Dus ook op het strategische niveau - daar wordt de vraag gesteld of de doelen nog passen bij de wensen van de gebruikers, de maatschappelijke ontwikkelingen en de randvoorwaarden.

Blijven verbeteren

Bij het starten met assetmanagement wordt aangesloten bij de bestaande beheeraanpak. Hiermee is immers jarenlang ervaring opgedaan. Vervolgens ga je stap voor stap het beheer zodanig aanpassen, dat je van een reactieve in een proactieve positie komt. Hiervoor zijn onder meer de historische gegevens van de assets nodig. Dit geeft het belang aan van goed informatiebeheer.

Vervolgens is het noodzakelijk de relevante gegevens goed te analyseren. Deze activiteit, die valt onder ‘Check’ in de Demingcirkel, heeft binnen assetmanagement een grote waarde. Het is echter ook de meest onderbelichte stap, omdat het analyseren niet urgent is (of in elk geval niet zo wordt ervaren). Het assetmanagementsysteem is een stok achter de deur om dit toch te doen. De analyse is noodzakelijk om volgende verbeteracties te kunnen uitvoeren.

Scroll naar boven