Assetmanagement in 2040

Op deze website is te lezen wat assetmanagement méér is dan operationeel beheer en onderhoud. Met een doorkijkje naar 2040 krijg je ook een gevoel bij wat assetmanagement nog meer kan betekenen.

De toekomst is uiteraard ongewis, maar denken over de toekomst werkt heel stimulerend om assetmanagement door te ontwikkelen. Het doel blijft immers om zo veel mogelijk waarde te creëren. Daarbij hoeft het niet alleen te gaan om economische waarde; ook esthetische, politieke en/of symbolische waarde kunnen van belang zijn.

Inspirerende gedachten

Ter illustratie van het voorgaande zijn hier wat - op dit moment - inspirerende gedachten over assetmanagement op een rij gezet.

 • Er wordt een digitale assetkaart ontwikkeld, die alle relevantie informatie over assets bevat en die voor alle betrokkenen beschikbaar en bruikbaar is. Denk hierbij niet alleen aan mensen uit de eigen organisatie, maar ook aan (andere) opdrachtnemers, opdrachtgevers en assetmanagers.
 • Er wordt gebruikgemaakt van Big Data, waardoor niet alleen technische, maar ook sociale en/of maatschappelijke informatie in de afweging kan worden meegenomen.
 • Een excellente datavoorziening maakt het mogelijk om assetmanagement te ontwikkelen van een reactief via een proactief naar een just-in-time-systeem.
 • Vervangingsopgaven worden transformatiekansen. In plaats van functies te handhaven, worden functies verbeterd. Assetmanagement levert een steeds grotere bijdrage aan de ontwikkeling van de omgeving van assets.
 • Als gevolg van technologische ontwikkelingen ontstaan nieuwe typen assets.
 • Creatieve oplossingen van de aannemer hebben onder meer tot gevolg dat werkzaamheden worden gecombineerd en dat overlast wordt beperkt.
 • Het uitgangspunt verschuift van ‘voldoen aan de wet’ naar ‘voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders'.
 • Assetmanagers zijn trots op hun werk en hun innovaties en dragen dat uit naar het publiek.
 • Uitvragen vinden plaats op basis van prestaties. De opdracht is niet langer ‘zorg voor een brug’, maar ‘zorg ervoor dat 400.000 mensen per jaar van de ene naar de andere kant van het water komen’.
 • Assets worden geprivatisereerd.
 • Als gevolg van ketensamenwerking worden afzonderlijke organisaties minder, en het complete netwerk juist meer leidend.
 • Assetmanagement betekent interactie met 18 miljoen Nederlanders. 

toekomstig_brugonderhoud.png

(bron: Assetmanagement in Nederland, een vooruitblik op 2040 - TNO)

Scroll naar boven