Align work orders to Asset Management Strategy

Hoe zorg je ervoor dat je work orders en dus ook projecten in lijn zijn met de Asset Management Strategy van een organisatie? Met andere worden hoe prioritiseer je work orders, zodat je alleen de work orders uitvoert die ''Value''  generen voor de organisatie?


Reacties

Hoi Fahad,

Gisteren heb ik het eerste deel van de drieluik van Piet Smid met '10 Tip voor Assetmanagement' gepubliceerd. Check https://www.iampro-portaal.nl/support/nieuws/10-tips-voor-assetmanagement-deel-i. Deel twee en drie worden respectievelijk op maandag 11 en maandag 18 december gepubliceerd. Wellicht heb je daar ook wat aan?
Ambassadeur
Binnen onze organisatie hadden we per bedrijfswaarde een aantal risicocategorien bepaald met ieder een urgentieklasse. Werkorders werden allemaal via een planningssysteem geregistreerd en uitgezet. Hierbij werd op basis van de risicocategorie bepaald of een order binnen 1 dag, 5 dagen, 15 dagen of langer opgepakt moest worden. De orders kwamen dan bij het werkpakket van de medewerker, die zelf op basis van de urgentie zijn werkpakket indeelt.
Bijvoorbeeld: Er worden twee werkorders gemeld. Een storing van een rioolgemaal en een melding dat een deur klemt. De eerste storing heeft een hoge prioriteit, omdat de uitval van een gemaal inbreuk doet op ons primair proces, te weten het transporteren van afvalwater. Dat moet dus binnen 1 dag worden opgepakt. De klemmende deur heeft weinig invloed op de risico’s en krijgt een urgentie van 30 dagen. Beide orders komen bij de monteur in zijn werkpakket, die op basis van de urgentie zelf bepaald hij hij zijn week indeelt.

Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat we van het constant rennen achter meldingen zijn overgestapt op het efficient prioriteren. Nadat dit systeem werkte, zijn we minder strak gaan sturen op de lijntes van de risicomatrix. Dit geeft namelijk soms onnodige discussies zonder waardetoevoeging. Alle orders worden nog steeds via een planningssysteem gemeld, maar in goed overleg tussen monteur en operator wordt gekeken wat de prioriteit is. Hierbij zijn we zeker niet terug gevallen in het continu rennen achter de meldingen aan, maar er wordt nog wel steeds gekeken naar de risico”s en de bedrijfswaarden. We zijn dus overgestapt van een strak gedefinieerd systeem, naar een systeem waarbij de vakvolwassen medewerkers zelf bepalen wat snel moet en wat minder snel kan. Om hier te komen was het strak gedefinieerde systeem in eerste instantie wel nodig.

Voor projecten wordt gekeken naar de risicoreductie of kansvergroting binnen de bedrijfswaarden. Dit werkt op eenzelfde manier als de werkorders.
Scroll naar boven