Kostenkengetallen

Ambassadeur

Waar zijn actuele, betrouwbare en complete kostenkengetallen te vinden voor LCC op object- en detailniveau per kwaliteitsambitie?

Reacties

Ambassadeur
Kun je je vraag wat verder verduidelijken? Ben je op zoek naar een 'kant en klare' LCC van een bepaald type object? Zo ja, hoe zou je dan omgaan met risicokosten in je LCC?
Ambassadeur
Het gaat mij om de kosten per jaar van verzorgend, technisch en vervangend onderhoud gebaseerd op de maatregelen, omvang en frequentie passend bij de eigenschappen en levenscyclus van de asset. In het verleden heb ik gebruik gemaakt van de App Kiezen van Antea Group. Wat zijn jullie ervaringen of alternatieven?
Ambassadeur
Bij deze vraag is het m.i. ook goed om te weten waarom en waar je LCC wilt toepassen. Op strategisch niveau gebruiken wij LCC bij onze risico gebaseerde lange (60 jaar) termijnplanning (instrument Assetplanner). Op assettype niveau hebben we de uitgaven en risicokosten in beeld gebracht op basis van ervaringscijfers en veldkennis van de beheerders. We vinden de 'milieu effecten' via de zogenaamde 'schaduwprijsmethode' nog wel lastig. Met dit instrument kunnen we nu onder andere de levensduurkosten en verschillende scenario's met elkaar vergelijken (appels met appels). Wij zijn heel blij met dit instrument als input voor onze tactische Meerjaren Uitvoerings Plannen per assetgroep. Voor het maken van keuzes en afwegingen op objectniveau gebruiken wij als basis een generieke database LCC-kengetallen uit ons beheersysteem (GBI/BOR) die jaarlijks wordt bijgewerkt. Op meer detailniveau gebruiken we de Standaardsystematiek kostenramingen, GWW-kosten en bestekcalculaties voor de werkvoorbereiding en aanbestedingen. En uitgaven voor aanleg, beheer en onderhoud om technische alternatieven te vergelijken over de technische levensduur. Wij hebben nog niet zoveel ervaring met LCC-tooling en vinden het rekenen met levensduurkosten best nog wel lastig maar we willen ons binnenkort meer verdiepen in Lyfe Cycle Costing / Total Cost of Ownership en Performance Based Logistics. Hoop dat hier ook wat LCC-specialisten meer in detail antwoorden want er is vast veel meer op het gebied van LCC-kengetallen, zoals onder andere bij Rijkswaterstaat.
Scroll naar boven