Bandbreedte ambitieniveaus

In het beleid en beheer spreekt men vaak over een ambitieniveau conform de KOR2013. Dat kan onder meer een ambitie per gebied zijn of per object. Stel ik wil in het structuurgebied ''Centrum'' een ambitieniveau ''A'' hanteren, wat is dan de bandbreedte voor andere niveaus. Met andere woorden: welk percentage vinden we dan acceptabel in niveau ''B'', ''C'', en ''D''. Het lijkt me logisch dat je een bepaalde achterstand moet accepteren bij zo''n hoog ambitieniveau. Wie heeft hier ervaring mee en kan iets aangeven wat als een uitgangspunt bruikbaar is?

Reacties

Ambassadeur
Volgens mij is slechts tot 10% in het onderliggende niveau acceptabel. Met andere woorden; in een gebied met de ambitie Hoog (A), mag geen niveau C voorkomen. In een gebied met ambitie B of is C de ondergrens en voor C gebieden is 10% B acceptabel. Hieronder scoren betekent dat de ambitie niet wordt gehaald.
Ambassadeur
Oeps... De laatste B moet natuurlijk een D (Zeer laag) zijn.
Hallo Gerben, Voor RAW-beeldbestekken hebben wij de grens gesteld dat de minstens 90% van de metingen aan het gestelde beeldkwaliteitsniveau moet voldoen. Het doel van zo''n bestek is dat 100% van het gebied aan het ambitieniveau voldoet, maar bij minder dan 90% is de opdrachtgever gerechtigd (maar het hoeft niet) om een korting op te leggen. Voor beleidsambities staat het de gemeente natuurlijk vrij om de ambities opeen andere manier te verwoorden. Zo zie je wel eens gemeenten die als ambitie stellen dat in het centrumgebied minstens 70% niveau A wordt gehaald, 20% niveau B en 10% C. Het nadeel hiervan is dat bewoners/winkeliers/bezoekers niet echt weten waar ze aan toe zijn, want als bepaalde plekken worden onderhouden op niveau C voldoet dit dus aan het ambitieniveau. Dat is jammer als dat nou net bij jou voor de deur is. Ik zou dus adviseren om per gebied 1 beeldkwaliteitsniveau te kiezen.
Scroll naar boven