Stedelijk waterbeheer

Sinds jaar en dag zorgen overheden voor een zo goed mogelijk stedelijk waterbeheer. Klimaatveranderingen en bodemdaling zorgen voor nieuwe uitdagingen. Regenwateroverlast, grondwaterstijging, waterkwaliteitsproblemen vragen aandacht. Assets als zuiveringsinstallaties, rioolbuizen, persgemalen zijn soms vele tientallen jaren in gebruik.
 
Wie of wat bepaalt welk knelpunt of project de meeste meerwaarde biedt? De klassieke werkwijze biedt geen goed antwoord op deze vraagstelling. Assetmanagement kan helpen om binnen de beschikbare middelen de beste keuze te maken. Elke bestede euro levert zo de meeste waarde op voor burgers en bedrijven. Maar hoe gaat dit in zijn werk?
 
Keuzes maken volgens assetmanagement vraagt om helderheid over prioriteiten, risico’s, meerwaarde en belangen. Oog voor de belanghebbenden is daarbij belangrijk. Een heldere koers zorgt voor focus en bepaalt waar de organisatie zich de komende jaren op gaat richten met betrekking tot de assets. Als bijvoorbeeld het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid of energieverbruik een speerpunt is, dan is zijn de werkzaamheden en de benodigde informatie hierop afgestemd.
 
Assetmanagement staat voor een integrale benadering waarbij alle betrokkenen een bijdrage leveren en deze op elkaar afstemmen. Bijvoorbeeld, een gemeentelijk rioleringsplan leidt tot inspectiegegevens per streng. Op basis van de conditie en de risico’s maakt de beheerder een voorstel voor te nemen maatregelen: bijvoorbeeld repareren, relinen of vervangen. De maatregel is afgestemd met eventuele overige plannen vanuit aanliggende assets, bijvoorbeeld plannen voor wegbeheer. Verschillende betrokkenen werken dus samen om tot een afgewogen voorstel te komen.
 
Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Vakgebieden – Stedelijk waterbeheer’ vind je documenten over risicoanalyses en beheersing, prioriteren van projecten, dashboards, storingsinformatie en meer. 

Klik hier voor de praktijkvoorbeelden. Kies een selectie aan de linkerzijde.
Scroll naar boven