Speeltoestellen

Goed onderhouden en functionele speellocaties dragen bij aan een kindvriendelijke woonomgeving en bevorderen de sociale cohesie in wijken en dorpen. Speellocaties zijn daarnaast vaak ontmoetingsplekken voor jongeren. Keuzes bij aanleg en onderhoud van de speellocatie hebben invloed op uitstraling en beleving door de bezoekers en gebruikers. Daarnaast is veiligheid voor de gebruikers een belangrijk aandachtspunt.
 
De werkwijze van assetmanagement vergt aandacht voor levensduurdenken bij de aanschaf van of hergebruik op een andere locatie van speeltoestellen. Een robuuste vandaalbestendige uitvoering met degelijke en mooie materialen kost vaak aanzienlijk meer dan een sobere uitvoering. Na verloop van jaren zal het verschil in toestand/ conditie duidelijk zichtbaar zijn. De sobere uitvoering heeft ongetwijfeld schade en de uitstraling is navenant. Over de levensduur gezien is robuuste versie aantrekkelijker, nog afgezien van de uitstraling.

2009kindstraat04.jpg
 
Er zijn wettelijke regels over regelmatige inspecties en onderhoud van speeltoestellen om de veiligheid voor gebruikers te borgen. Regelmatig onderhoud verhoogt de levensduur van speeltoestellen en de kwaliteit van het speelplezier. Het onderhoud is afhankelijk van het soort toestel (statisch/dynamisch), de intensiteit van het gebruik en de specifieke locatie. Regelmatige controle van de algehele veiligheid en toestand van het toestel is dan ook noodzakelijk.
 
Daarnaast is regenbestendigheid van de openbare ruimte relevant bij inrichtingskeuzes voor speellocaties. Bij heftige regenval kan het water soms niet snel genoeg afgevoerd worden en dreigen straten en kelders onder te lopen. Speellocaties kunnen in lagergelegen delen van een wijk of dorp als tijdelijke waterberging gebruikt worden zodat wateroverlast voorkomen kan worden.

Klik hier voor de praktijkvoorbeelden. Kies een selectie aan de linkerzijde.
Scroll naar boven