Rail

Railinfrastructuur is buitengewoon kapitaalintensief. Het spoorwegnetwerk wordt intensief gebruikt. De beschikbare railcapaciteit wordt zo optimaal benut en verdeeld tussen de verschillende vervoerders. Storingen hebben direct gevolgen voor de vervoerders en daarmee de reizigers en/of verladers. Keuzes voor aanleg, beheer en onderhoud vergen dan ook een zorgvuldige afweging. Prestaties en storingen krijgen dan ook veel aandacht.
 
Assetmanagement helpt om op een transparante manier de relatie zichtbaar te maken tussen prijs en prestaties van de railinfrastructuur. De belanghebbenden zoals de financier (Rijksoverheid) en vervoerders kunnen op basis hiervan keuzes maken en wensen aangeven. Daarnaast help assetmanagement om de prijs-prestatie verhouding op baanvakniveau te beheersen en te verbeteren.
 
Binnen assetmanagement werken alle betrokkenen in de keten samen om de afgesproken prestaties te realiseren. De beheerder vertaalt de - met vervoerders en overheid afgesproken - doelen naar beleid. Dat is maatgevend voor welke maatregelen op een baanvak in welk tijdsvenster uitgevoerd moeten worden. De contractaannemer bepaalt vervolgens hoe de projecten en opdrachten uitgevoerd worden. Deze zorgt ook voor de levering van de afgesproken set aan informatie aan de beheerder. Deze input is nodig voor het bewaken van de prestaties, de kosten en bijsturing.

2009betuwelijn02.jpg
 
Wissels blijken onder winterse omstandigheden erg storingsgevoelig te zijn. Om deze prestaties te verbeteren en te borgen is meer nodig dan een goed functionerende wisselverwarmingsinstallatie alleen. Het gaat ook om betrouwbare storingsinformatie en mogelijke bijstelling van onderhoudsmaatregelen om de prestaties te beheersen en te verbeteren. Dit vergt goede afspraken met onderhoudspartijen over storingsherstel inclusief afhandelscenario’s en het aanleveren van informatie. Assetmanagement gaat dus over meer dan techniek alleen, ook procesafspraken en deskundigheid zijn essentieel.
 
Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Vakgebieden – Rail’ lees je over strategische assetmanagementplannen, Veiligheidsprotocol schipholtunnel, KPI’s en dashboards en meer.

Klik hier voor de praktijkvoorbeelden. Kies een selectie aan de linkerzijde.
Scroll naar boven