Kunstwerken

Kunstwerken kenmerken zich door een lange levensduur; 100 jaar is niet ongewoon. In veel gevallen zijn flinke investeringsbedragen benodigd om kunstwerken te vervangen. Dit kost beheerders de nodige hoofdbrekens. Tijdig middelen reserveren/ vrijmaken vergt een lange termijn benadering want de benodigde middelen zijn niet altijd zomaar beschikbaar.
 
Ook het beheer van kunstwerken vergt een weloverwogen aanpak. Budgetten zijn beperkt en niet alles kan tegelijk, dus het gaat steeds om de juiste keuzes te maken. De benadering van assetmanagement biedt hier aanknopingspunten. Risicogestuurd kunstwerkenbeheer, decompositie, onderhoudsstrategieën en vervangingsaspecten komen daarbij aan bod.
 2015opbruim05.jpg

Denken vanuit risico’s helpt om te bepalen welke manier van onderhoud benodigd is. Dit verschilt per kunstwerk. Risicogestuurd onderhoud vergt inzicht in kansen en gevolgen van het falen van onderdelen in relatie tot de eisen aan het kunstwerk. Regelmatige inspecties zijn een belangrijk aspect van onderhoud en geven een goed beeld van de toestand van de kunstwerken.
 
Sommige beheerders hanteren uniforme eisen voor het afhandelen van storingen. Differentiatie van onderhoudseisen kan veel geld besparen. Voor beweegbare bruggen in buitengebieden kan wellicht volstaan worden met lagere eisen dan voor bruggen met hoofdwegen. Middelen worden besteed waar dit het meest nodig is en dus de meeste waarde oplevert.
 
Om je heen kijken - letterlijk en figuurlijk - is een wezenlijk kenmerk van assetmanagement. Wanneer er aanvaardbare alternatieven (bijvoorbeeld beperkt omrijden) mogelijk zijn voor een brug dan kan het verlagen van de toelaatbare verkeersbelasting veel geld besparen. Hierdoor voldoet de brug wel aan de (verlaagde) eisen en dan is vervanging niet meer nodig.
In andere gevallen zijn beperkte renovaties voldoende om vervanging voor langere tijd uit te stellen.
 
Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Vakgebieden – Kunstwerken’ vind je beleidsplannen adviezen voor kunstwerken, DBM contracten, uitvoeringsstrategieën en meer. 

Klik hier voor de praktijkvoorbeelden. Kies een selectie aan de linkerzijde.
Scroll naar boven