Elektrotechnische installaties

Een vlotte en veilige afwikkeling van verkeersstromen is belangrijk voor het behalen van bereikbaarheids- en veiligheidsdoelen. De inrichting van het wegennetwerk en de bijbehorende aansturing door verkeersregelinstallaties (VRI’s) is hiervoor bepalend. Het onderhoud zoals de afhandeling van storingen draagt hier ook aan bij.
 
De assetmanagementwerkwijze start met de netwerkvisie van het wegennetwerk. Dit bevat het beleid voor het verkeersmanagement en bevat de prioriteiten van de verschillende wegvakken, afgeleid van verkeersomvang en voorkeursroutes. Deze visie is input voor operationeel verkeersmanagement zoals de aansturing van VRI’s.

2010verklicht06.jpg
 
De doelen voor bereikbaarheid en veiligheid leiden tot kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) voor VRI’s. Denk aan de maximale cyclustijd en de gemiddelde wachtrijlengte per uur. Daarnaast zijn er KPI’s nodig voor technisch beheer. Denk aan de maximale hersteltijd bij storingen en de beschikbaarheid van de VRI-centrale. Dit vergt goede afspraken met de onderhoudsaannemer.
 
Van elke VRI zijn vooraf in een functionele specificatie oa. de doelstellingen en het prognosejaar voor vervanging vastgelegd. Omdat het verkeerspatroon kan veranderen is regelmatig een evaluatie nodig naar de werking van de verkeersregeling. In welke mate zorgt de VRI voor een soepele en vlotte afwikkeling van het verkeersaanbod? Door de verkeersstromen te optimaliseren per corridor verbetert de bereikbaarheid van het netwerk.
 
Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Vakgebieden – Electrotechnische installaties ’ vind je voorbeelden van assetmanagementplannen voor VRI’s en toepassingen van assetmanagement voor elektrotechnische installaties.

Klik hier voor de praktijkvoorbeelden. Kies een selectie aan de linkerzijde. 
Scroll naar boven