Hoe zorgen we er voor dat de mening/oordeel van burgers/bewoners wordt meegenomen in de beheersystem

Ik doel daarbij met name op de in ontwikkeling zijnde nieuwe assetbeheersystematiek voor verhardingen.

Reacties

Ambassadeur
In Haarlem meten we regelmatig de bewonerstevredenheid, in zijn geheel maar ook specifiek op verschillende onderwerpen. Hier stel je als assetowner een norm aan en als assetmanager zet je je in om het goede te doen op (kosten) efficient dit doel te behalen. Je kunt bewonerstevredenheid dus meenemen in bv een bedrijfswaardematrix.
Ambassadeur
Eén van de mogelijkheden is om bij de kaderstelling (assetowner) de bewoner een rol te geven. In Arnhem gebeurt dat dmv het programma van wijken weten, een vorm van wijksturing
Ambassadeur
in Arnhem wordt nadrukkelijk voor een stap extra gezet, de wijk is sturend.
Kan social media hier ook nog een rol in (gaan) spelen?
Ambassadeur
In ieder geval moet dan 'beleving' meetbaar gemaakt worden
Ambassadeur
Hein, kun je wat meer vertellen over dat programma van wijken weten? Hoe is dat verlopen met bewoners?
Ambassadeur
Maar hoe wordt dat georganiseerd? Hoe vaak komen bewoners samen en wat doen ze dan?
Ambassadeur
Via Social Media dus de beleving meten!? Is daar al een app voor?
Scroll naar boven