CROW 147 versus 323

Hoe kan er aansluiting gemaakt worden op het ambitieniveau 'C' volgens de CROW publicatie 323 'Beeldkwaliteit openbare ruimte', terwijl planningen en begrotingen worden gedaan volgens de CROW publicatie 147 'Wegbeheer'. De input vormt de weginspectie conform de CROW publicatie 146 'Globale visuele weginspectie'. De CROW publicatie 147 'Wegbeheer' heeft als uitgangspunt niveau 'B' als ondergrens van verantwoord wegbeheer.

Reacties

De basisplanning conform CROW publicatie 147 rekent inderdaad standaard met de onderkant van verantwoord wegbeheer. Dit wordt gezien als het basis niveau. Het basis niveau is niet gelijk aan niveau B conform de beeldkwaliteitscatalogus. De planning kan als volgt gezien worden: planjaar 1: Achterstallig onderhoud, de richtlijn is met meer dan 1 klasse overschreden. onderhoud kan niet langer worden uitgesteld (D kwaliteit conform de beeldkwaliteitcatalogus) planjaar 2: slechte kwaliteit: de richtlijn is bereikt onderhoud in planjaar 1 of 2 noodzakelijk (C kwaliteit) planjaar 3-5: redelijke kwaliteit, de waarschuwingsgrens is bereikt (of op basis van gedragsmodellen) of er is klein onderhoud noopdzakelijk (B kwaliteit) De rest zit in kwaliteit A of A+. Waarbij A+ gedefinieerd is geen inspectieschades aanwezig. Alles wat over blijft is kwaliteit A. Bovenstaande staat ook verwoord in de tabel op pagina 11 van publicatie 323. Jaarlijks is er altijd een deel aan onderhoud toe. Op basis van de onderhoudcycli die in een gemeente plaatsvind kan er een verdeling in percentages worden gemaakt voor de kwaliteit A+ - D. Deze verdeling representeert dan de kwaliteit basis, deze verdeling kan per gemeente (ondergrond) verschillen.
Scroll naar boven