Beheer Openbare Ruimte/ Infrastructuur

De taak ‘Beheer openbare ruimte / infrastructuur’ bevat activiteiten als plannen, voorbereiden en monitoren van de uitvoering. 

Planning omvat de benodigde maatregelen om de assetmanagement doelen te bereiken. Een essentieel element van assetmanagement is om je heen kijken. Juist bij het plannen van werkzaamheden valt hier veel te winnen. Is er een mogelijkheid om werkzaamheden van verschillende projecten te combineren? Door werk met werk te maken kunnen kosten bespaard worden en kan de overlast voor omgeving en gebruikers beperkt blijven.
 
Een betrouwbare planning is belangrijk om te voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden. Dat geldt niet alleen voor perioden van overlast maar ook voor het oplevertijdstip, zodat het object tijdig gereed is voor gebruik.
 
De voorbereiding van de uitvoering is een belangrijk binnen assetmanagement. Er dienen heldere afspraken te zijn over rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en de uitvoerende afdeling. De vraag is daarbij of de organisatie de werkzaamheden zelf uitvoert of deze overlaat aan de markt. Maatgevend is het uitbestedingsbeleid, dat is onderdeel van de assetmanagementstrategie. Er zijn contracten met duidelijke meetbare resultaten noodzakelijk om dit te beheersen.
 
Monitoren is nodig om te bewaken en vast te stellen of afgesproken prestaties worden gehaald. Onderhoudsactiviteiten worden gemonitord aan de hand van storingen en schades. Het achterhalen van oorzaken is belangrijk om verbeteringen mogelijk te maken.
 
Door standaard inspecties kan de conditie van de assets bepaald worden. Bij afwijkingen zijn maatregelen nodig. Vaak is herstel van de conditie of schade voldoende. In andere gevallen is renovatie of vervanging van het object noodzakelijk. Inspectierapporten worden gebruikt om de effectiviteit van onderhoudsmaatregelen te evalueren.
 
Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Beheer openbare ruimte / infrastructuur’ vind je informatie over planning en voorbereiden, monitoren, onderhoudsbeleid en meer. 
Scroll naar boven