AM-taken

Assetmanagement wordt uitgevoerd in een procesorganisatie. Zo’n organisatievorm doorkruist vaak de lijnorganisatie of een project / programma-organisatie. Op dat moment is het belangrijk dat er wordt gewerkt met rollen en taken, zodat iedereen weet wat die moet doen. Een taak is een opdracht gecombineerd met een verantwoordelijkheid. Je bent er verantwoordelijk voor dat de taak goed wordt uitgevoerd. Het kan uit verschillende activiteiten bestaan en door verschillende mensen worden uitgevoerd.
Het werken met taken en verantwoordelijkheden is in overeenstemming met de ISO 55000. Daarin staat dat alle taken en verantwoordelijkheden duidelijk belegd moeten zijn. Dat zorgt ervoor dat:
  • alle taken worden uitgevoerd en niets wordt vergeten;
  • iedereen weet wie wat moet doen en waarop kan worden aangesproken;
  • eigenaarschap ontstaat voor de uitvoering van de taken;
  • het duidelijk is waarom een taak moet worden uitgevoerd en wat de impact daarvan op het beheerproces is.
 2010opbruim35.jpg

Op iAMPro staan de taken op hoofdlijnen beschreven. Het zijn de taken:  
Daarnaast zijn er drie taken opgenomen die randvoorwaardelijk zijn bij assetmanagement, te weten: 
Scroll naar boven